CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Najbližšie podujatia:

  • 14.07 2019 o 18:30 Zborová dovolenka (RoS) v Brestovci - U Svítkov
  • 21.07 2019 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 21.07 2019 o 10:00 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 21.07 2019 o 11:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 25.08 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci