CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Najbližšie podujatia:

 • 24.05 2019 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 25.05 2019 o 09:00 Výlet RoS na Dobrú Vodu
 • 26.05 2019 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove s posedením pri káve po SB
 • 26.05 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 26.05 2019 o 10:00 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Hlohovci
 • 26.05 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 26.05 2019 o 11:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Pastuchove s DB
 • 26.05 2019 o 18:00 Zasadnutie členskej schôdze OZ ThDr. Jána Hanu v kostole v Hlohovci
 • 28.05 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 30.05 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Pastuchove
 • 30.05 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Sasinkove
 • 30.05 2019 o 18:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Hlohovci s predstavením konfirmandov
 • 02.06 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 02.06 2019 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
 • 08.06 2019 o 10:00 Výlet mládeže
 • 09.06 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 10.06 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 16.06 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 16.06 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove