CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o tzv. Istanbulskom dohovore


www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Spolocne_Vyhlasenie_Najvyssich_Predstavitelov_Krestanskych_Cirkvi_Na_Slovensku_K_Tzv_Istanbulskemu_Dohovoru.pdf


Najbližšie podujatia:

 • 07.06 2020 o 08:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Sasinkove
 • 07.06 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 07.06 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Hlohovci
 • 07.06 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Pastuchove s DB
 • 07.06 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na nedeľu Sv. Trojice
 • 07.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 08.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 09.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 10.06 2020 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 14.06 2020 o 08:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
 • 14.06 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 14.06 2020 o 10:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
 • 14.06 2020 o 10:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 14.06 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 14.06 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 1. nedeľu po Sv. Trojici