CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku o tzv. Istanbulskom dohovore


www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Spolocne_Vyhlasenie_Najvyssich_Predstavitelov_Krestanskych_Cirkvi_Na_Slovensku_K_Tzv_Istanbulskemu_Dohovoru.pdf


Najbližšie podujatia:

 • 24.11 2019 o 08:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s pamiatkou posvätenia kostola a s posedením pri čaji a káve po SB
 • 24.11 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 24.11 2019 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 24.11 2019 o 10:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 24.11 2019 o 10:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
 • 30.11 2019 o 09:00 Deti deťom, deti seniorom - vianočné pečenie a tvorenie v KD v Pastuchove
 • 01.12 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 01.12 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 01.12 2019 o 15:00 Adventný koncert zb. spevokolu Ratolesť v kostole v Pastuchove
 • 03.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 04.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 05.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 06.12 2019 o 18:00 Adventný koncert žiakov ZUŠ v kostole v Hlohovci
 • 08.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci