CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Rozvrh hodín výučby ENV a termíny prázdnin v školskom roku 2019 / 2020


https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Rozvrh_Hodin_Vyucba_ENV_HC_A_Okolie_2019_20.pdf 

Termíny prázdnin v školskom roku 2019/2020

 • Jesenné: 30.10.2019 - 3.11.2019
 • Vianočné: 21.12.2019 - 7.1.2020
 • Polročné: 31.1.2020 - 3.2.2020
 • Jarné:15.2.2020 - 23.2.2020
 • Veľkonočné: 9.4.2020 - 14.4.2020
 • Letné: 1.7.2020 - 1.9.2020

Najbližšie podujatia:

 • 22.09 2019 o 10:00 Mimoriadny zborový konvent v rámci Služieb Božích na 14. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 22.09 2019 o 15:00 Seniorálne vzdelávacie podujatie "Dôstojne až do konca" v Trnave
 • 29.09 2019 o 08:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 29.09 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 29.09 2019 o 10:00 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 29.09 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 29.09 2019 o 11:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
 • 03.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove
 • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc