CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Rozvrh hodín výučby ENV a termíny prázdnin v školskom roku 2019 / 2020


https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Rozvrh_Hodin_Vyucba_ENV_HC_A_Okolie_2019_20.pdf 

Termíny prázdnin v školskom roku 2019/2020

 • Jesenné: 30.10.2019 - 3.11.2019
 • Vianočné: 21.12.2019 - 7.1.2020
 • Polročné: 31.1.2020 - 3.2.2020
 • Jarné:15.2.2020 - 23.2.2020
 • Veľkonočné: 9.4.2020 - 14.4.2020
 • Letné: 1.7.2020 - 1.9.2020

Najbližšie podujatia:

 • 07.06 2020 o 08:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Sasinkove
 • 07.06 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 07.06 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Hlohovci
 • 07.06 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Pastuchove s DB
 • 07.06 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na nedeľu Sv. Trojice
 • 07.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 08.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 09.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 10.06 2020 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 14.06 2020 o 08:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
 • 14.06 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 14.06 2020 o 10:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
 • 14.06 2020 o 10:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 14.06 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 14.06 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 1. nedeľu po Sv. Trojici