CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Rozvrh hodín výučby ENV a termíny prázdnin v školskom roku 2018 / 2019


https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Rozvrh_Hodin_Vyucba_ENV_HC_A_Okolie_2018_19.pdf

Termíny prázdnin v školskom roku 2017/2017

 • Jesenné: 31.10.2018 - 4.11.2018
 • Vianočné: 22.12.2018 - 7.1.2019
 • Polročné: 1.2.2019
 • Jarné:23.2.2018 - 3.3.2019
 • Veľkonočné: 18.4.2019 - 23.4.2019
 • Letné: 29.6.2019 - 1.9.2019

Najbližšie podujatia:

 • 18.08 2019 o 08:30 Levítske Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 18.08 2019 o 08:30 Levítske Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 18.08 2019 o 14:00 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 25.08 2019 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 25.08 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 25.08 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 08.09 2019 o 10:00 Zborový deň v Sasinkove
 • 14.09 2019 o 10:00 Stretnutie rodákov v Tekolďanoch
 • 03.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove
 • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc