CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Rozpis večerných Služieb Božích počas Veľkého pôstu v roku 2019


V pôstnom čase Vás pozývame na stredtýždňové stíšenia sa na večerných Službách Božích:

Popolcová streda - začiatok Veľkého pôstu, 6.3.2019

 • Večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00

1. pôstny týždeň, 11.3. - 17.3.2019

 • utorok, Večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00
 • streda, Večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00
 • štvrtok, Večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00

  2. pôstny týždeň, 18.3. - 24.3.2019

  • utorok, Večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00
  • streda, Večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00
  • štvrtok, Večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00

  3. pôstny týždeň, 25.3. - 31.3.2019

  • utorok, Večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00
  • streda, Večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00
  • štvrtok, Večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00

  4. pôstny týždeň, 1.4. - 7.4.2019

  • utorok, Večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00
  • streda, Večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00
  • štvrtok, Večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00

  5. pôstny týždeň, 8.4. - 14.4.2019

  • utorok, Večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00
  • streda, Večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00
  • štvrtok, Večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00

  6. pôstny týždeň, 15.4. - 21.4.2019 - Tichý týždeň

  • utorok, modlitbový večer v Hlohovci, 17:00
  • streda, modlitbový večer v Pastuchove, 16:00

  Zelený štvrtok, 18.4.2019

  • Večerné Služby Božie s VP v Pastuchove o 16:00
  • Večerné Služby Božie s VP v Sasinkove o 16:00
  • Večerné Služby Božie s VP v Hlohovci o 18:00

  Srdečne pozývame!


  Najbližšie podujatia:

  • 26.03 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov s opravným termínom 3. postupového testu
  • 26.03 2019 o 17:00 Pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci
  • 27.03 2019 o 16:00 Pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove
  • 28.03 2019 o 16:00 Pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove
  • 29.03 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
  • 31.03 2019 o 08:30 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Sasinkove
  • 31.03 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
  • 31.03 2019 o 10:00 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Hlohovci
  • 31.03 2019 o 11:30 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Pastuchove s DB
  • 31.03 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 07.04 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
  • 07.04 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
  • 18.04 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 18.04 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 18.04 2019 o 18:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci