CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Rozpis Služieb Božích počas Vianočných sviatkov 2019 a na začiatku roka 2020


4. adventná nedeľa, 22.12.2019

 • Hlohovec 10:00 s vianočným vystúpením detí

Štedrý večer, utorok, 24.12.2019

 • Sasinkovo 15:00
 • Pastuchov 15:00
 • Hlohovec 17:00

Narodenie Pána, streda, 25.12.2019

 • Sasinkovo 8:30 s VP
 • Hlohovec 10:30
 • Pastuchov 10:30 s VP

Prvomučeník Štefan, štvrtok, 26.12.2019

 • Sasinkovo 8:30
 • Hlohovec 10:30 s VP
 • Pastuchov 10:30

Nedeľa po Vianociach, 29.12.2019

 • Sasinkovo 8:30
 • Hlohovec 10:30
 • Pastuchov 10:30

Závierka občianskeho roka, utorok, 31.12.2019

 • Sasinkovo 15:00
 • Pastuchov 15:00
 • Hlohovec 17:00

Nový rok, streda, 1.1.2020

 • Sasinkovo 8:30
 • Hlohovec 10:30
 • Pastuchov 10:30

Nedeľa po Novom roku, 5.1.2020

 • Sasinkovo 8:30
 • Hlohovec 10:30
 • Pastuchov 10:30

Zjavenie Krista Pána mudrcom, pondelok, 6.1.2020

 • Sasinkovo 8:30
 • Hlohovec 10:30
 • Pastuchov 10:30

1. nedeľa po Zjavení, 12.1.2020

 • Sasinkovo 8:30
 • Hlohovec 10:30
 • Pastuchov 10:30

Najbližšie podujatia:

 • 13.12 2019 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 15.12 2019 o 08:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Sasinkove s DB
 • 15.12 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 10:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Hlohovci s VP
 • 15.12 2019 o 10:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 17.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 18.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 18.12 2019 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 19.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 25.12 2019 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 25.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 19.01 2020 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 19.01 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove