CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Rozpis Služieb Božích počas Veľkej noci v roku 2019


Srdečne Vás pozývame na zavŕšenie Veľkého pôstu v Tichom týždni a na oslavu víťazstva Pána Ježiša Krista počas Veľkej noci:

Kvetná nedeľa, 14.4.2019

 • Služby Božie v Sasinkove o 8:30
 • Služby Božie v Hlohovci o 10:00
 • Služby Božie s DB v Pastuchove o 11:30

Zelený štvrtok, 18.4.2019

 • Večerné Služby Božie s VP v Pastuchove o 16:00
 • Večerné Služby Božie s VP v Sasinkove o 16:00
 • Večerné Služby Božie s VP v Hlohovci o 18:00

Veľký piatok, 19.4.2019

 • Pašiové Služby Božie v Pastuchove o 8:30
 • Pašiové Služby Božie v Hlohovci o 10:00
 • Pašiové Služby Božie v Sasinkove o 11:30

Veľkonočná nedeľa, 21.4.2019

 • Slávnostné Služby Božie v Sasinkove o 8:30
 • Slávnostné Služby Božie v Hlohovci o 10:00 s VP
 • Slávnostné Služby Božie v Pastuchove o 11:30 s VP

Veľkonočný pondelok, 22.4.2019

 • Služby Božie v Pastuchove o 8:30
 • Služby Božie v Hlohovci o 10:00
 • Služby Božie v Sasinkove o 11:30 s VP

Srdečne pozývame!


Najbližšie podujatia:

 • 19.04 2019 o 11:30 Pašiové Služby Božie na Veľký piatok v Sasinkove
 • 21.04 2019 o 08:30 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Sasinkove
 • 21.04 2019 o 10:00 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Hlohovci
 • 21.04 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 21.04 2019 o 11:30 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Pastuchove s VP
 • 22.04 2019 o 08:30 Služby Božie na Veľkonočný pondelok v Pastuchove
 • 22.04 2019 o 10:00 Služby Božie na Veľkonočný pondelok v Hlohovci s VP
 • 22.04 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 22.04 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 26.04 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 28.04 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 28.04 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 30.04 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 05.05 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 05.05 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove