CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na jubilejný rok 2018 - 100 rokov samostatnej ECAV na Slovensku:
„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!“ (F 4, 4)

Rozpis adventných večierní v roku 2018


Opäť sa nám priblížilo obdobie Adventu. Aj v tomto čase sa chceme stretávať na stredtýždňových adventných večierňach. Témou tohtoročných stretnutí bude osoba Jána Krstiteľa. Stretneme sa:

1. týždeň:

 • utorok, 4.12.2018, v kostole v Hlohovci o 17:00
 • streda, 5.12.2018, v kostole v Pastuchove o 17:00
 • štvrtok, 6.12.2018, v kostole v Sasinkove o 16:00

2. týždeň:

 • utorok, 11.12.2018, v kostole v Hlohovci o 17:00
 • streda, 12.12.2018, v kostole v Pastuchove o 16:00
 • štvrtok, 13.12.2018, v kostole v Sasinkove o 16:00

3. týždeň:

 • utorok, 18.12.2018, v kostole v Hlohovci o 17:00
 • streda, 19.12.2018, v kostole v Pastuchove o 16:00
 • štvrtok, 20.12.2018, v kostole v Sasinkove o 16:00

Srdečne pozývame!


Najbližšie podujatia:

 • 18.12 2018 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 18.12 2018 o 17:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 19.12 2018 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 20.12 2018 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 21.12 2018 o 09:00 Stánok o.z. ThDr. Jána Hanu na Vianočných trhoch v Hlohovci
 • 21.12 2018 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 23.12 2018 o 08:30 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 23.12 2018 o 10:00 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Hlohovci s DB
 • 23.12 2018 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 23.12 2018 o 11:30 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Sasinkove s DB
 • 23.12 2018 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 30.12 2018 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 30.12 2018 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove