CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Novinky


Reportáž z ekumenickej večierne v Evanjelickom kostole v Hlohovci

hctv.sk

Výročná správa farára o živote CZ ECAV Hlohovec za rok 2018

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/VSF_HC_2018.pdf

Výročná správa predsedu o.z. ThDr. Jána Hanu za rok 2018

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/OZJH_VS_2018.pdf

Nariadenie o GDPR, formulár na vyjadrenie súhlasu s evidovaním člena CZ a cirkevný príspevok

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Evidencia_A_Prestup.pdf

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Prava_A_Povinnosti_Clenov_Cirkevny_Prispevok.pdf

Nahrávky kázní

https://www.ecavhc.sk/kazne-a-videozaznamy/

Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Spolocne_Vyhlasenie_Najvyssich_Predstavitelov_Krestanskych_Cirkvi_Na_Slovensku_Ku_Gender_Ideologii.pdf

Detský tábor

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Prihlaska_Detsky_Tabor_2019.pdf

Prihláška za člena OZ ThDr. Jána Hanu

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Prihlaska_OZJH.pdf


Najbližšie podujatia:

  • 14.07 2019 o 18:30 Zborová dovolenka (RoS) v Brestovci - U Svítkov
  • 21.07 2019 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 21.07 2019 o 10:00 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 21.07 2019 o 11:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 25.08 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci