CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 1. adventnej nedeli od 1.12.2019 do 8.12.2019


 • Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a participovali na včerajšom charitatívnom podujatí "Deti deťom, deti seniorom", ktoré sa konalo v DK v Pastuchove. Obzvlášť ďakujeme sestrám: Janke Makýšovej, Danke Pallerovej a Elenke Lutovskej. Za finančnú podporu ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju i obci Pastuchov. A ďakujeme i všetkým Vám, ktorí ste prišli a spoločne vytvorili príjemnú atmosféru počas pečenia dobrôt a vyrábania rôznych pekných vecí. Pán Boh vidí naše snaženie a nech Vám to všetkým oplatí hojným požehnaním!
 • Výrobky z tohto podujatia sú pre Vás pripravené vzadu v kostole, kde si ich môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok. Ďakujeme!
 • Dnes popoludní bude o 15:00 hod. v kostole v Pastuchove koncert zborového spevokolu "Ratolesť" z Horných Zeleníc. Tešíme sa na stretnutie!
 • USB kľúče s fotkami z podujatí sú pripravené vo všetkých kostoloch.
 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu o 16:00 na fare v Hlohovci.
 • Od tohto týždňa sa začnú i naše stredtýždňové adventné večerné Služby Božie na tému "Svetlo, ktoré prišlo na svet." Rozpis večierní je na nástenkách.
 • V utorok budú adventné VSB v Hlohovci o 16:00.
 • V stredu budú adventné VSB v Pastuchove o 16:00.
 • Vo štvrtok budú adventné VSB v Sasinkove o 16:00.
 • V piatok, 6.12.2019, bude o 18:00 v Evanjelickom kostole v Hlohovci koncert žiakov hlohovskej ZUŠ. Srdečne pozývame!
 • Pripomínam tiež, že sa blíži koniec roka a u mnohých bratov a sestier evidujeme nezaplatený CP. Prosíme o jeho uhradenie! Ďakujeme!
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 2. adventnú nedeľu v Sasinkove o 8:30 s posedením pri čaji a káve po SB, v Hlohovci o 10:30 s VP a v Pastuchove o 10:30 s DB.V rámci skrátených SB bude zadržaný i krátky mimoriadny volebný konvent, vypísaný dištriktuálnym presbyterstvom ZD na voľbu dištriktuálnej dozorkyne.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 13.12.2019 o 18:00 v kostole v Hlohovci zasadnutie zborového presbyterstva, v rámci ktorého potrebujeme prerokovať niekoľko urgentných hospodárskych záležitostí. Vopred ďakujeme všetkým presbyterom za Váš čas!


Najbližšie podujatia:

 • 13.12 2019 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 15.12 2019 o 08:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Sasinkove s DB
 • 15.12 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 10:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Hlohovci s VP
 • 15.12 2019 o 10:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 17.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 18.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 18.12 2019 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 19.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 25.12 2019 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 25.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 19.01 2020 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 19.01 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove