CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 2. nedeli po Zjavení od 20.1.2019 do 27.1.2019


 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Konfirmandi a mládežníci sa môžu ešte v tomto týždni prihlásiť na víkendovku v centre Prameň na Súši. Podrobnejšie informácie pre rodičov si dáme vedieť počas týždňa.
 • Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána Hanu, konkrétne tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní", v ktorom sú predtlačené údaje nášho o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá do pozornosti. Ďakujeme Vám!
 • Máme k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
 • Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca ďakujeme!
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

V stredu, 30.1.2019 o 18:00, bude na fare členská schôdza členov o.z. ThDr. Jána Hanu. Stretneme sa kvôli úprave stanov, prerozdeleniu fin. prostriedkov pre sociálne slabších z predaja výrobkov na Vianočných trhoch a z dôvodu plánovania spomienky pri 30. výročí úmrtia br. farára ThDr. Jána Hanu.


Najbližšie podujatia:

 • 25.01 2019 o 17:00 Víkendovka konfirmandov a mládeže v centre "Prameň" na Súši
 • 27.01 2019 o 08:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
 • 27.01 2019 o 10:00 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Hlohovci s DB
 • 27.01 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 27.01 2019 o 11:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Sasinkove s DB
 • 27.01 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 29.01 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 30.01 2019 o 18:00 Zasadnutie členskej schôdze OZ ThDr. Jána Hanu na fare v Hlohovci
 • 01.02 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 03.02 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 03.02 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 03.02 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 03.02 2019 o 16:00 Stretnutie RoS na fare
 • 06.03 2019 o 17:00 Večerné Služby Božie na Popolcovú stredu v Hlohovci