CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na týždeň po 3. nedeli po Zjavení od 26.1.2020 do 2.2.2020


 • Máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami z posledných podujatí.
 • Ešte stále máme na predaj kalendáre na nový rok 2020.
 • Oznamujeme, že podľa uznesenia výročného zborového konventu, bol CP od 1.1.2020 zvýšený na 10,- €. Ďakujeme Vám za jeho zaplatenie!
 • V týždni budeme vyučovať Evanjelickú náboženskú výchovu podľa rozvrhu, okrem hodín, ktoré vyučuje br. zb. farár.
 • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 4. nedeľu po Zjavení v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:30 s VP a v Pastuchove o 10:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 7.2.2020 o 16:30, zasadnutie hospodárskeho výboru a revíznej komisie pred výročným zborovým konventom za rok 2019. Stretnutie sa uskutoční v zborovej miestnosti na fare.

Predsedníctvo CZ zvoláva na piatok, 7.2.2020 o 18:00, zasadnutie zborového presbyterstva pred výročným zborovým konventom za rok 2019. Stretnutie sa uskutoční v kostole.

Predsedníctvo a presbyterstvo CZ zvoláva na nedeľu, 9.2.2020 o 10:00 v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci, zasadnutie výročného zborového konventu za rok 2019.


Najbližšie podujatia:

 • 19.01 2020 o 08:30 Služby Božie na 2. nedeľu po Zjavení v Sasinkove
 • 19.01 2020 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 19.01 2020 o 10:30 Služby Božie na 2. nedeľu po Zjavení v Pastuchove s DB
 • 19.01 2020 o 10:30 Služby Božie na 2. nedeľu po Zjavení v Hlohovci
 • 19.01 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 22.01 2020 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 26.01 2020 o 08:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Sasinkove s DB
 • 26.01 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 26.01 2020 o 10:00 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Hlohovci s DB
 • 26.01 2020 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 26.01 2020 o 11:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
 • 02.02 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 05.02 2020 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 07.02 2020 o 16:30 Zasadnutie hospodárskeho výboru na fare v Hlohovci
 • 07.02 2020 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 09.02 2020 o 10:00 Výročný konvent za kalendárny rok 2019 v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci
 • 11.02 2020 o 18:00 Ekumenický večer modlitieb za jednotu kresťanov v Evanjelickom kostole v Hlohovci
 • 13.02 2020 o 18:00 Ekumenický večer modlitieb za jednotu kresťanov v kostole Sv. Ducha (špitáliku) v Hlohovci