CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 4. nedeli po Sv. Trojici od 14.7.2019 do 21.7.2019


  • Úprimne ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa v uplynulom týždni zúčastnili opravy a maľovania plota okolo kostola v Hlohovci.
  • Od pondelka bude prebiehať zborová dovolenka v Brestovci - U Svítkov, na ktorej bude účastný i zborový farár. Pre každý prípad bude v pohotovosti na telefóne a v prípade potreby príde do Hlohovca.
  • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

  • 14.07 2019 o 18:30 Zborová dovolenka (RoS) v Brestovci - U Svítkov
  • 21.07 2019 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 21.07 2019 o 10:00 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 21.07 2019 o 11:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 25.08 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci