CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 4. nedeli po Veľkej noci od 19.5.2019 do 26.5.2019


 • Máme pre Vás pripravené USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
 • Máme pre Vás pripravené sľúbené spomienkové šálky s výročiami ThDr. Jána Hanu. Cena jednej šálky je 5,- €.
 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
 • (Iba v HC) Vo štvrtok, o 10:00, bude v Hlohovci brigáda pri kostole. Budeme pokračovať v čistení plota a v prípade pekného počasia natierať očistené časti základnou farbou.
 • V piatok bude zasadnutie zborového presbyterstva o 18:00 v kostole v Hlohovci.
 • V sobotu, ak bude pekné počasie, pôjdeme na už dávnejšie oznámený výlet na hrad Dobrá Voda. Stretneme sa o 9:00 pred farou. Treba si vziať vodu a stravu. Tešíme sa na spoločenstvo!
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.
 • Na budúcu nedeľu zvoláva Výbor o.z. ThDr. Jána Hanu zasadnutie členskej schôdze členov o.z. o 18:00 v kostole v Hlohovci.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

O dva týždne, v nedeľu po Vstúpení, 2.6.2019, bude opäť v našom CZ slávnosť konfirmácie. Slávnostné celozborové SB budú v Hlohovci o 10:00.

Na webovej stránke sú už umiestnené prihlášky na Evanjelický tábor detí s témou "Prorok Jonáš". Tábor bude v misijnom centre DNS v Jabloňovciach od 8.7.2019 do 12.7.2019. Prihlásiť môžete svoje deti vo veku 7 - 15 rokov (max. kapacita je 20 detí) a cena tábora je 40,- €.


Najbližšie podujatia:

 • 24.05 2019 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 25.05 2019 o 09:00 Výlet RoS na Dobrú Vodu
 • 26.05 2019 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove s posedením pri káve po SB
 • 26.05 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 26.05 2019 o 10:00 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Hlohovci
 • 26.05 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 26.05 2019 o 11:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Pastuchove s DB
 • 26.05 2019 o 18:00 Zasadnutie členskej schôdze OZ ThDr. Jána Hanu v kostole v Hlohovci
 • 28.05 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 30.05 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Pastuchove
 • 30.05 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Sasinkove
 • 30.05 2019 o 18:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Hlohovci s predstavením konfirmandov
 • 02.06 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 02.06 2019 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
 • 08.06 2019 o 10:00 Výlet mládeže
 • 09.06 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 10.06 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 16.06 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 16.06 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove