CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po predposlednej nedeli po Sv. Trojici od 17.11.2019 do 24.11.2019


 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Konfirmandi prváci sa stretnú na fare v stredu o 16:00.
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na nedeľu Večnosti v Sasinkove o 8:30, v rámci ktorých zasvätíme pamiatku posvätenia filiálneho kostola, v Hlohovci o 10:30 a v Pastuchove o 10:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

V sobotu, 30.11.2019 od 9:00, bude v kultúrnom dome v Pastuchove už tretí ročník podujatia Vianočné pečenie, kde budeme opäť piecť a ozdobovať medovníky a iné dobroty, tiež budeme vyrábať vianočné ozdoby. Srdečne všetkých pozývame!

V 1. adventnú nedeľu, 1.12.2019, bude 15:00 v kostole v Pastuchove koncert zborového spevokolu "Ratolesť" z Horných Zeleníc. Tešíme sa na stretnutie!


Najbližšie podujatia:

 • 24.11 2019 o 08:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s pamiatkou posvätenia kostola a s posedením pri čaji a káve po SB
 • 24.11 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 24.11 2019 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 24.11 2019 o 10:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 24.11 2019 o 10:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
 • 30.11 2019 o 09:00 Deti deťom, deti seniorom - vianočné pečenie a tvorenie v KD v Pastuchove
 • 01.12 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 01.12 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 01.12 2019 o 15:00 Adventný koncert zb. spevokolu Ratolesť v kostole v Pastuchove
 • 03.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 04.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 05.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 06.12 2019 o 18:00 Adventný koncert žiakov ZUŠ v kostole v Hlohovci
 • 08.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci