CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na týždeň po nedeli po Deviatniku od 16.2.2020 do 23.2.2020


 • Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí pomohli pri organizácii a príprave občerstvenia po ekumenickej večierni v našom Ev. kostole v Hlohovci.
 • V týždni sú pred nami jarné prázdniny, Evanjelickú náboženskú výchovu vyučovať nebudeme.
 • Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2 - 3 % z daní pre o.z. ThDr. Jána Hanu. Chceme Vás poprosiť, aby ste nám ich po vyplnení priniesli, aby sme ich mohli skontrolovať, prípadne doplniť informácie. Vopred Vám zo srdca ďakujeme za túto formu pomoci pre naše o.z. V uplynulom roku sme takto získali 1988,40 €, s ktorými sme podporili mnoho rôznych podujatí v živote nášho CZ, a tiež sociálnu a diakonickú službu v našom regióne. Každý cent dostáva zmysel v službe!
 • (Iba v HC) Naďalej pokračujeme v zbierke na výsadbu stromov v okolí kostola v Hlohovci. Aj za túto pomoc Vám ďakujeme!
 • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na nedeľu Predpôstnu v Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 s DB a v Pastuchove o 10:30.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 16.02 2020 o 08:30 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Sasinkove
 • 16.02 2020 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 16.02 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Pastuchove
 • 16.02 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Hlohovci
 • 23.02 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 23.02 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 26.02 2020 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 26.02 2020 o 17:00 Stretnutie mládeže
 • 01.03 2020 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 01.03 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 08.03 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 20.03 2020 o 17:00 Víkendovka konfirmandov a mládeže v Brestovci - U Svítkov