CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 17. nedeli po Sv. Trojici od 13.10.2019 do 20.10.2019


 • Dnes popoludní o 14:00 hod. bude v Sasinkove posledná rozlúčka s našou spolusestrou, pani Annou Slížikovou.
 • Dnes popoludní Vás v mene o.z. ThDr. Jána Hanu pozývame na tvorivé popoludnie o 15:00 hod. do zborovej miestnosti na fare. Budeme šiť a vyrábať bábiky. Pozývame väčšie dievčatá, staršie aj mladšie sestry. Ale aj bratov, ak ich táto oblasť zaujala. Pomôcky na šitie budú pripravené. Bábiky budeme potom predávať na vianočných trhoch a výťažok bude použitý v rámci služby o.z.. Príďte, veríme, že to bude milé stretnutie.
 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu na fare o 16:00.
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30 s DB, v Pastuchove o 8:30 a v Hlohovci o 10:30 s DB.
 • Taktiež na budúcu nedeľu, 20.10.2019 o 16:00 hod. v AXA klube v Hlohovci, Vás v mene o.z. ThDr. Jána Hanu pozývame na besedu s MUDr. Andreou Škripekovou, manželkou europoslanca Branislava Škripeka, s ktorou sa budeme rozprávať na tému: Starostlivosť o zomierajúcich. Srdečne pozývame!

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 20.10 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 20.10 2019 o 08:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
 • 20.10 2019 o 08:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 20.10 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 20.10 2019 o 10:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
 • 20.10 2019 o 16:00 1. večer s hosťom v AXA klube v Hlohovci; s MUDr. Andreou Škripekovou sa budeme rozprávať na tému "Starostlivosť o zomierajúcich"
 • 27.10 2019 o 08:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 27.10 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 31.10 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Pastuchove
 • 31.10 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Sasinkove
 • 31.10 2019 o 18:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Hlohovci
 • 03.11 2019 o 10:00 Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove. Slávnostný kazateľ: Mgr. Vladimír Kmošena, konsenior BAS ECAV
 • 10.11 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc