CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 13. nedeli po Sv. Trojici od 15.9.2019 do 22.9.2019


 • Vo štvrtok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Pastuchove s pani RNDr. Oľgou Vinklerovou, rod. Mišútovou, zosnulou vo veku 80 rokov. Prosíme Pána, aby potešil pozostalú rodinu.
 • Vzadu v kostole, ako aj na webe, sú pripravené prihlášky pre budúcich konfirmandov. Dávam ich od pozornosti rodičom konfirmandov. Prihlasovanie uzatvoríme v budúcu nedeľu, 22.9.2019. Po tomto termíne nebude možné prihlásiť dieťa na konfirmačnú prípravu.
 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú celozborové Služby Božie na 14. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci o 10:00, v rámci ktorých zadržíme mimoriadny zborový konvent. Hlavným bodom programu bude zmena času Služieb Božích. Pre všetkých z filiálok, ktorí chcete prísť na konvent a vyjadriť svoj názor, bude pripravený autobus. Odchod autobusu bude: o 9:00 z Pastuchova a o 9:30 zo Sasinkova. Chcem len podotknúť, že konvent je jedným z miest, kde môžeme spoločne riešiť naše vnútorné veci, preto pozývam všetkých. Ak niekto nepríde na konvent a následne bude frflať, prečo je to tak, tomu odkazujeme iba jedno: nemá právo nikomu nič vyčítať, iba ak sebe!
 • Taktiež v budúcu nedeľu bude v CZ ECAV Trnava (Nám. SNP 7) o 15:00 seniorálne vzdelávacie podujatie zamerané na sprevádzanie zomierajúcich s názvom: "Dôstojne až do konca". V mene seniorátu srdečne pozývame!

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 22.09 2019 o 10:00 Mimoriadny zborový konvent v rámci Služieb Božích na 14. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 22.09 2019 o 15:00 Seniorálne vzdelávacie podujatie "Dôstojne až do konca" v Trnave
 • 29.09 2019 o 08:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 29.09 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 29.09 2019 o 10:00 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 29.09 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 29.09 2019 o 11:30 Služby Božie na 15. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
 • 03.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove
 • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc