CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 3. pôstnej nedeli od 24.3.2019 do 31.3.2019


 • Máme pre Vás pripravené prvé tohtoročné vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky v cene 2,- € za kus.
 • Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána Hanu, konkrétne tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní", v ktorom sú predtlačené údaje nášho o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá do pozornosti. Ďakujeme Vám!
 • Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018.
 • Napokon je vzadu nachystaná spomienková šálka ThDr. Jána Hanu, ktorú si môžete objednať zapísaním sa do priloženého zoznamu. Čím viacerí sa zapíšeme, o to nižšia bude výsledná cena jednej šálky. Napr. pri 30tich ks. sa cena za kus pohybuje okolo 5,50 €. V každom kostole je už nachystaný objednávkový zoznam aj s jedným kusom šálky. Objednávku uzavrieme pred Veľkou nocou a po objednaní bude výroba trvať okolo 10 dní.
 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Konfirmandi druháci, ktorí majú písať 3. postupový test, sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
 • V utorok budú pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci o 17:00.
 • V stredu budú pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove o 16:00.
 • Vo štvrtok budú pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove o 16:00.
 • V piatok sa stretne na fare spoločenstvo mládeže o 17:00.
 • Máme k dispozícii na zapožičanie USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
 • Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca ďakujeme!
 • O týždeň nás čaká zmena zimného času na letný.
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Sasinkove o 8:30 aj s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 26.03 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov s opravným termínom 3. postupového testu
 • 26.03 2019 o 17:00 Pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 27.03 2019 o 16:00 Pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 28.03 2019 o 16:00 Pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 29.03 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 31.03 2019 o 08:30 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Sasinkove
 • 31.03 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 31.03 2019 o 10:00 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Hlohovci
 • 31.03 2019 o 11:30 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Pastuchove s DB
 • 31.03 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 07.04 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 07.04 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 18.04 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 18.04 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 18.04 2019 o 18:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci