CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po nedeli Sv. Trojice od 16.6.2019 do 23.6.2019


  • Máme pre Vás pripravené ďalšie vydanie Evanjelických novín, ktoré je vzadu v kostole. Ospravedlňujme sa, ale v uplynulých týždňoch bolo toho viacej a jednoducho sme na ne zabudli. Chcem tiež povedať, že nám posielajú iba 50 kusov, preto aj v kostoloch je obmedzené množstvo, ak sa niekomu neujdú, prosím, požičajte si navzájom. Ďakujem!
  • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
  • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove o 8:30 s posedením pri káve po SB, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

Predsedníctvo CZ zvoláva o 2 týždne stretnutie zborového presbyterstva, ktoré bude v piatok, 28.6.2019 o 18:00 v kostole v Hlohovci.

Vzadu v kostole a na webovej stránke sú už umiestnené prihlášky na Evanjelický tábor detí s témou "Prorok Jonáš". Tábor bude v misijnom centre DNS v Jabloňovciach od 8.7.2019 do 12.7.2019. Prihlásiť môžete svoje deti vo veku 7 - 15 rokov (max. kapacita je 20 detí) a cena tábora je 40,- €.

Tiež dávam do Vašej pozornosti dovolenku RoS, ktorá bude v Brestovci - u Svítkov, v misijnom zariadení CZ ECAV Myjava na kopaniciach neďaleko Myjavy od 14.7.2019 do 20.7.2019. Cena spolu so stravovaním a všetkými poplatkami je 18,50 € na deň. Prihlasovať sa môžete buď u duchovných alebo u ses. zb. dozorkyne.


Najbližšie podujatia:

  • 16.06 2019 o 08:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Pastuchove
  • 16.06 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
  • 16.06 2019 o 10:00 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Hlohovci s DB
  • 16.06 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
  • 16.06 2019 o 11:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Sasinkove s DB
  • 23.06 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
  • 23.06 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove