CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po nedeli Deviatnik od 17.2.2019 do 24.2.2019


 • Minulú nedeľu sme sa na cintoríne v Pastuchove v nádeji vzkriesenia rozlúčili s pánom Ing. Milanom Mišútom, zosnulým vo veku 68 rokov. Prosíme Pána, nech poteší pozostalú rodinu!
 • Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána Hanu, konkrétne tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní", v ktorom sú predtlačené údaje nášho o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá do pozornosti. Ďakujeme Vám!
 • Vzadu je tiež nachystaná vytlačená farárska správa za rok 2018, zatiaľ v každom kostole 10 ks, keď bude treba, doplníme.
 • Máme k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
 • Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca ďakujeme!
 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove o 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 19.02 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 24.02 2019 o 08:30 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Pastuchove
 • 24.02 2019 o 10:00 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Hlohovci s DB
 • 24.02 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 24.02 2019 o 11:30 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Sasinkove s DB
 • 24.02 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 03.03 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 03.03 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 03.03 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 06.03 2019 o 17:00 Večerné Služby Božie na Popolcovú stredu v Hlohovci
 • 08.03 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 10.03 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 17.03 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 17.03 2019 o 15:00 Výlet RoS na Zobor
 • 24.03 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 30. výročí úmrtia ThDr. Jána Hanu v Hlohovci