CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 6. pôstnej nedeli - kvetnej od 14.4.2019 do 21.4.2019


 • V piatok vstúpili do stavu manželského snúbenci Ing. Juraj Jamrich, ev.a.v. a Ing. Martina Poloncová, ev.a.v. Novomanželom prajeme veľa Božieho požehnania na spoločnej ceste životom.
 • Máme pre Vás pripravené tlačivá na poukázanie 2% z Vašich daní v prospech nášho o.z. ThDr. Jána Hanu, konkrétne tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu z daní", v ktorom sú predtlačené údaje nášho o.z., a taktiež aj sprievodný leták s informáciami a postupom, ako vypĺňať toto tlačivo a dokedy ho odovzdať. Prosíme Vás, ktorí nám chcete a môžete pomôcť aj touto cestou, dávame Vám tieto tlačivá do pozornosti. Ďakujeme Vám!
 • Vzadu je nachystaná spomienková šálka ThDr. Jána Hanu, ktorú si môžete objednať zapísaním sa do priloženého zoznamu. Dnešnou nedeľou uzatvárame objednávku, po objednaní bude výroba šálok trvať okolo 10 dní.
 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu, okrem utorka a stredy.
 • Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
 • Na Zelený štvrtok budú večerné Služby Božie s VP v Sasinkove a v Pastuchove o 16:00 a v Hlohovci o 18:00.
 • Na Veľký piatok budú pašiové Služby Božie v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove o 11:30. Prosím, nezabudnime si Pašiový spevník.
 • Na nedeľu Vzkriesenia, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú slávnostné Služby Božie v Sasinkove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Pastuchove o 11:30 s VP.
 • Na Veľkonočný pondelok budú Služby Božie v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s VP a v Sasinkove o 11:30 s VP.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 19.04 2019 o 11:30 Pašiové Služby Božie na Veľký piatok v Sasinkove
 • 21.04 2019 o 08:30 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Sasinkove
 • 21.04 2019 o 10:00 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Hlohovci
 • 21.04 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 21.04 2019 o 11:30 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Pastuchove s VP
 • 22.04 2019 o 08:30 Služby Božie na Veľkonočný pondelok v Pastuchove
 • 22.04 2019 o 10:00 Služby Božie na Veľkonočný pondelok v Hlohovci s VP
 • 22.04 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 22.04 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 26.04 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 28.04 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 28.04 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 30.04 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 05.05 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 05.05 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove