CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na jubilejný rok 2018 - 100 rokov samostatnej ECAV na Slovensku:
„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!“ (F 4, 4)

Oznamy na týždeň po 3. adventnej nedeli od 16.12.2018 do 23.12.2018


 • V utorok sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili na cintoríne v Sasinkove s našou spolusestrou, pani Annou Rizekovou, rod. Surkošovou, zosnulou vo veku 77 rokov.
 • Chcem sa poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do prípravy vianočných balíčkov pre Slovenské deti zo sociálne slabších rodín v Srbsku. Urobíme takýmto spôsobom radosť 32 deťom, z ktorých viaceré sme stretli počas našej zborovej návštevy u našich priateľov vo Vojlovici. Ďakujeme Vám!
 • Máme k dispozícii nové vydanie nášho zborového časopisu Nové smerovatky, ktoré tentokrát vyšlo v réžii o.z. ThDr. Jána Hanu s dotáciou od pána primátora mesta Hlohovec. Preto je toto vydanie zadarmo. Samozrejme, ak by ste chceli podporiť vydávanie Nových smerovatiek, potešíme sa každému dobrovoľnému daru. Ďakujeme Vám!
 • Ešte stále máme k dispozícii balíčky z vianočného pečenia detí, taktiež aj rôzne ozdoby a svietniky. Sú nachystané vzadu v kostole, môžete si ich vziať za dobrovoľný príspevok. Ďakujeme Vám!
 • Tiež sú k dispozícii na zapožičanie sú USB kľúče s fotkami zo zborových akcií z uplynulého obdobia.
 • Oznamujeme všetkým, ktorí ste si objednali nástenný kalendár a Tranovského ročenku, že už sú k dispozícii. Taktiež je ešte stolový kalendár a zbierka zamyslení Hrad prepevný, ktoré si môžete zakúpiť po Službách Božích v sakristii. (V Hlohovci ich máme aj navyše, ak niekto potrebuje a neobjednal si, nech nám dá vedieť.)
 • Prosíme všetkých, ktorí ste si ešte nevzali a nevyplnili formulár so súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa nového zákona 18/2018 a v zmysle nariadenia EÚ (GDPR), prosím, vezmite si ho, vyplňte a podpíšte. Formuláre sú nachystané vzadu v kostole. Opakujem len, že je potrebné iba vypísať hlavičku, prečítať si ho a podpísať. Je potrebné, aby ho vyplnil každý jeden člen v CZ, za deti do 16 rokov tak urobia ich rodičia (zákonní zástupcovia). Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme evidovať ako členov CZ. Vopred Vám ďakujeme za túto Vašu pomoc!
 • K tomuto formuláru so súhlasom o ochrane osobných údajov máme pripravený ešte jeden, ktorý je vytlačený na slabo oranžovom papieri (na rozlíšenie) a je pripravený pre tých z Vás, ktorí máte v rodine inoveriaceho partnera/ku, a chcete, aby bol u nás evidovaný nie ako člen, ale ako sympatizant s CZ. (Napr.: ak si spolu s Vami platí CP a zúčastňuje sa podujatí v CZ.) Postup na vyplnenie je rovnaký. Aj za túto pomoc Vám ďakujeme!
 • Evanjelická náboženská výchova bude v týždni vyučovaná podľa rozvrhu.
 • Konfirmandi druháci sa stretnú v utorok na fare o 15:30.
 • V týždni sa opäť stretneme na adventných večerných Službách Božích, v utorok v Hlohovci o 17:00, v stredu v Pastuchove o 16:00 a vo štvrtok v Sasinkove o 16:00.
 • V piatok, 21.12.2018, počas celého dňa bude mať naše o.z. ThDr. Jána Hanu stánok v rámci vianočných trhov v Hlohovci, kde budeme za symbolický príspevok predávať výrobky detí z vianočného pečenia v Pastuchove. Výťažok z tohto predaja bude určený pre deti v núdzi v našom okolí. A zároveň chcem tiež poďakovať sestrám, ktoré včera predávali výrobky detí na vianočných trhoch v Pastuchove.
 • Stále pokračujeme v zbierke vrchnáčikov z fliaš pre Deniska Zimu. Za Vašu pomoc Vám zo srdca ďakujeme!
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Pastuchove o 8:30, v Hlohovci o 10:00 s DB a v Sasinkove 11:30 s DB.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...


Najbližšie podujatia:

 • 18.12 2018 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 18.12 2018 o 17:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 19.12 2018 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 20.12 2018 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 21.12 2018 o 09:00 Stánok o.z. ThDr. Jána Hanu na Vianočných trhoch v Hlohovci
 • 21.12 2018 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 23.12 2018 o 08:30 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 23.12 2018 o 10:00 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Hlohovci s DB
 • 23.12 2018 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 23.12 2018 o 11:30 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Sasinkove s DB
 • 23.12 2018 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 30.12 2018 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 30.12 2018 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove