CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Oznamy na týždeň po 7. nedeli po Sv. Trojici od 4.8.2019 do 11.8.2019


 • V pondelok sme sa na cintoríne v Hlohovci v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou sestrou, pani Annou Šmíkalovou, r. Konečnou.
 • Ešte stále je možnosť vyzdvihnúť si náš zborový časopis Nové smerovatky. Je zdarma, ale ak nám chcete pomôcť pri jeho vydávaní, výrobná cena jedného kusu je 2,- €.
 • Dnes odchádzame na dovolenku, v prípade potreby Vám bude k dispozícii br. farár, ThDr. Branislav Dolinský z Piešťan. Jeho tel. číslo nájdete v Tranovského ročenke, ako aj vyvesené na fare.
 • Budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budú Služby Božie na 8. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove levítske o 8:30, v Hlohovci o 10:00 a v Sasinkove levítske o 11:30.

Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

Z ďalšieho programu:

-


Najbližšie podujatia:

 • 18.08 2019 o 08:30 Levítske Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 18.08 2019 o 08:30 Levítske Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 18.08 2019 o 14:00 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 25.08 2019 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 25.08 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 25.08 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 08.09 2019 o 10:00 Zborový deň v Sasinkove
 • 14.09 2019 o 10:00 Stretnutie rodákov v Tekolďanoch
 • 03.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove
 • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc