CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

chýba identifikátor správy

Najbližšie podujatia:

 • 16.02 2020 o 08:30 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Sasinkove
 • 16.02 2020 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 16.02 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Pastuchove
 • 16.02 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Hlohovci
 • 23.02 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 23.02 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 26.02 2020 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 26.02 2020 o 17:00 Stretnutie mládeže
 • 01.03 2020 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 01.03 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 08.03 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 20.03 2020 o 17:00 Víkendovka konfirmandov a mládeže v Brestovci - U Svítkov