CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Novinky


Reportáž z ekumenickej večierne v Evanjelickom kostole v Hlohovci

hctv.sk

Výročná správa farára o živote CZ ECAV Hlohovec za rok 2018

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/VSF_HC_2018.pdf

Nariadenie o GDPR, formulár na vyjadrenie súhlasu s evidovaním člena CZ a cirkevný príspevok

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Evidencia_A_Prestup.pdf

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Prava_A_Povinnosti_Clenov_Cirkevny_Prispevok.pdf

3. postupový test konfirmandov druhákov

https://www.ecavhc.sk/aktualne/artikel/3-postupovy-test-konfirmandov-druhakov/

Nahrávky kázní

https://www.ecavhc.sk/kazne-a-videozaznamy/

Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Spolocne_Vyhlasenie_Najvyssich_Predstavitelov_Krestanskych_Cirkvi_Na_Slovensku_Ku_Gender_Ideologii.pdf


Najbližšie podujatia:

 • 26.03 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov s opravným termínom 3. postupového testu
 • 26.03 2019 o 17:00 Pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 27.03 2019 o 16:00 Pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 28.03 2019 o 16:00 Pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 29.03 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 31.03 2019 o 08:30 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Sasinkove
 • 31.03 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 31.03 2019 o 10:00 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Hlohovci
 • 31.03 2019 o 11:30 Služby Božie na 4.pôstnu nedeľu v Pastuchove s DB
 • 31.03 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 07.04 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 07.04 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 18.04 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 18.04 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 18.04 2019 o 18:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci