CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Novinky


Reportáž z ekumenickej večierne v Evanjelickom kostole v Hlohovci

hctv.sk

Výročná správa farára o živote CZ ECAV Hlohovec za rok 2018

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/VSF_HC_2018.pdf

Výročná správa predsedu o.z. ThDr. Jána Hanu za rok 2018

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/OZJH_VS_2018.pdf

Nariadenie o GDPR, formulár na vyjadrenie súhlasu s evidovaním člena CZ a cirkevný príspevok

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Evidencia_A_Prestup.pdf

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Prava_A_Povinnosti_Clenov_Cirkevny_Prispevok.pdf

Nahrávky kázní

https://www.ecavhc.sk/kazne-a-videozaznamy/

Spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Spolocne_Vyhlasenie_Najvyssich_Predstavitelov_Krestanskych_Cirkvi_Na_Slovensku_Ku_Gender_Ideologii.pdf

Detský tábor

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Prihlaska_Detsky_Tabor_2019.pdf


Najbližšie podujatia:

 • 24.05 2019 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 25.05 2019 o 09:00 Výlet RoS na Dobrú Vodu
 • 26.05 2019 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Sasinkove s posedením pri káve po SB
 • 26.05 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 26.05 2019 o 10:00 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Hlohovci
 • 26.05 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 26.05 2019 o 11:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Veľkej noci v Pastuchove s DB
 • 26.05 2019 o 18:00 Zasadnutie členskej schôdze OZ ThDr. Jána Hanu v kostole v Hlohovci
 • 28.05 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 30.05 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Pastuchove
 • 30.05 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Sasinkove
 • 30.05 2019 o 18:00 Večerné Služby Božie na Vstúpenie v Hlohovci s predstavením konfirmandov
 • 02.06 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 02.06 2019 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
 • 08.06 2019 o 10:00 Výlet mládeže
 • 09.06 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 10.06 2019 o 16:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 16.06 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 16.06 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove