CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Liturgické texty v roku 2019


JANUÁR:

1.1.2019 - Nový rok
Introit: Iz 9, 5; Ep:Ž 8, 2 - 10; Ev: L 4, 16 - 21; kázeň: J 1, 1

6.1.2019 - Zjavenie Krista Pána mudrcom
Introit: Ž 72, 1; Ep: Ž 72, 1 - 3. 10 - 13. 19; Ev: Mt 2, 1 - 12; kázeň: Mt 2, 9. 11

13.1.2019 - 1. nedeľa po Zjavení
Introit: Pr 8, 22 - 23; Ep: Iz 42, 1 - 4; Ev: L 3, 15 - 17. 21. 22; kázeň: L 3, 15

20.1.2019 - 2. nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 66, 1 - 2; Ep: Jer 17, 12 - 14; Ev: J 5, 31 - 36; kázeň: Mt 8, 23 - 27

27.1.2019 - 3. nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 97, 7 - 8; Ep: Am 3, 1 - 8; Ev: Mt 8, 5 - 13; kázeň: R 12, 9 - 17

FEBRUÁR:

3.2.2019 - 4. nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 19, 8; Ep: 4M 11, 24 - 30; Ev: Mk 9, 38 - 41; kázeň: Mk 9, 39

10.2.2019 - Posledná nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 119, 105; Ev: Mt 17, 1 - 9; kázeň: 1 Tes 5, 17

17.2.2019 - Nedeľa Deviatnik
Introit: Ž 18, 2 - 3; Ep: Jer 9, 22 - 23; Ev: Mt 19, 16 - 24; kázeň: J 8, 31 - 32

24.2.2019 - Nedeľa po Deviatniku
Introit: Ž 44, 24 - 26; Ep: Jon 3, 1 - 10; Ev: L 8, 4 - 15; kázeň: 1 J 1, 1 - 4

MAREC:

3.3.2019  - Predpôstna nedeľa
Introit: Ž 31, 3 - 4; Ep: 1 K 13, 1 - 13; Ev: Mt 6, 24 - 34; kázeň: Mt 6, 31 - 34

10.3.2019 - 1. pôstna nedeľa
Introit: Ž 91, 15 - 16; Ep: Iz 58, 1 - 12; Ev: Mt 16, 21 - 23; kázeň: Iz 58, 6

17.3.2019 - 2. pôstna nedeľa
Introit: Ž 25, 6; Ep: Ef 5, 1 - 10; Ev: Mk 9, 14 - 29; kázeň: Ef 5, 1 - 2, 8 - 10

24.3.2019 - 3. pôstna nedeľa
Introit: Ž 25, 15 - 16; Ep: Ž 25, 8 - 15; Ev: L 11, 14 - 28; kázeň:

31.3.2019 - 4. pôstna nedeľa
Introit:Iz 66, 10 - 11; Ep: Am 8, 11 - 12; Ev: L 18, 9 - 14; kázeň: L 18, 10. 14

APRÍL:

7.4.2019 - 5. pôstna nedeľa - Smrtná
Introit: Ž 43, 1 - 3; Pašie na Smrtnú nedeľu; kázeň: J 8, 10 - 11

14.4.2019 - 6. pôstna nedeľa - Kvetná
Introit: Ž 73, 23 - 24; Pašie na Kvetnú nedeľu; kázeň: J 13, 21

18.4.2019 - Zelený štvrtok
Introit: Ž 67, 2; Ep: Ž 111, 1 - 10; kázeň: J 13, 12 - 15

19.4.2019 - Veľký piatok
Introit: F 2, 8 - 11; Pašie na Veľký piatok; kázeň: Iz 13, 7

21.4.2019 - Nedeľa Vzkriesenia
Introit: Ž 8, 5 - 7; Ep: Ž 118, 14 - 24; Ev: Mk 16, 1 - 8; kázeň: J 20, 16 - 18

28.4.2019 - 1. nedeľa po Veľkej noci
Introit: 1 Pt 2, 2; Ep: 1 Pt 1, 3 - 9; Ev: J 20, 24 - 29; kázeň: Mk 16, 11. L 24, 31

MÁJ:

5.5.2019 - 2. nedeľa po Veľkej noci
Introit: Ž 33, 5 - 6; Ep: Sk 4, 32 - 37; Ev: J 10, 11 - 16; kázeň: Sk 4, 32

12.5.2019 - 3. nedeľa po Veľkej noci
Introit: Ž 66, 1 - 3; Ep: Oz 2, 18 - 23; Ev: J 6, 60 - 69; kázeň: J 6, 68 - 69

19.5.2019 - 4. nedeľa po Veľkej noci - nedeľa Diakonie
Introit: Ž 98, 1 - 2; Ep: Jer 17, 5 - 8; Ev: J 15, 10 - 17; kázeň: Prís 16, 31

26.5.2019 - 5. nedeľa po Veľkej noci
Introit: J 16, 24; Ep: Dan 6, 7 - 11; Ev: J 13, 31 - 38; kázeň: J 13, 34 - 35

30.5.2019 - Vstúpenie Krista Pána na nebo
Introit:Ž 68, 19; Ep: Ž 47, 2 - 10; kázeň: Mk 16, 14 - 20

JÚN:

2.6.2019 - Nedeľa po Vstúpení - slávnosť konfirmácie
Introit: Ž 27, 7; Ep: Ž 27, 1. 7 - 14; Ev: J 10, 11 - 16; kázeň:

9.6.2019 - Svätodušná nedeľa
Introit: Ž 68, 29 - 30; Ep: Ž 118, 24 - 29; Ev: J 14, 15 - 21; kázeň: J 8, 44

10.6.2019 - Svätodušný pondelok
Introit: Iz 32, 15 - 18; Ep: Ž 51, 12 - 21; kázeň: J 20, 19 - 23

16.6.2019 - Svätá Trojica
Introit: Zj 1, 8; Ep: Ž 145, 1 - 13; Ev: J 16, 12 - 15; kázeň: J 16, 15

23.6.2019 - 1. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 13, 6; Ep: 2 K 11, 21b - 30; Ev: L 16, 19 - 31; kázeň: 2 K 11, 18


Najbližšie podujatia:

  • 18.08 2019 o 08:30 Levítske Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 18.08 2019 o 08:30 Levítske Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 18.08 2019 o 14:00 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 25.08 2019 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
  • 25.08 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 25.08 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
  • 08.09 2019 o 10:00 Zborový deň v Sasinkove
  • 14.09 2019 o 10:00 Stretnutie rodákov v Tekolďanoch
  • 03.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove
  • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc