CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Liturgické texty v roku 2019


Január:

27.1.2019 - 3. nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 97, 7 - 8; Ep: Am 3, 1 - 8; Ev: Mt 8, 5 - 13; kázeň: R 12, 9 - 17

Február:

3.2.2019 - 4. nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 19, 8; Ep: 4M 11, 24 - 30; Ev: Mk 9, 38 - 41; kázeň: Mk 9, 39

10.2.2019 - Posledná nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 119, 105; Ev: Mt 17, 1 - 9; kázeň: 1 Tes 5, 17

17.2.2019 - Nedeľa Deviatnik
Introit: Ž 18, 2 - 3; Ep: Jer 9, 22 - 23; Ev: Mt 19, 16 - 24; kázeň: J 8, 31 - 32

24.2.2019 - Nedeľa po Deviatniku
Introit: Ž 44, 24 - 26; Ep: Jon 3, 1 - 10; Ev: L 8, 4 - 15; kázeň: 1 J 1, 1 - 4

Marec:

3.3.2019  - Predpôstna nedeľa
Introit: Ž 31, 3 - 4; Ep: 1 K 13, 1 - 13; Ev: Mt 6, 24 - 34; kázeň: Mt 6, 31 - 34

10.3.2019 - 1. pôstna nedeľa
Introit: Ž 91, 15 - 16; Ep: Iz 58, 1 - 12; Ev: Mt 16, 21 - 23; kázeň: Iz 58, 6

17.3.2019 - 2. pôstna nedeľa
Introit: Ž 25, 6; Ep: Ef 5, 1 - 10; Ev: Mk 9, 14 - 29; kázeň: Ef 5, 1 - 2, 8 - 10

24.3.2019 - 3. pôstna nedeľa
Introit: Ž 25, 15 - 16; Ep: Ž 25, 8 - 15; Ev: L 11, 14 - 28; kázeň:

31.3.2019 - 4. pôstna nedeľa
Introit:Iz 66, 10 - 11; Ep: Am 8, 11 - 12; Ev: L 18, 9 - 14; kázeň: L 18, 10. 14

Apríl:

7.4.2019 - 5. pôstna nedeľa - Smrtná
Introit: Ž 43, 1 - 3; Pašie na Smrtnú nedeľu; kázeň: J 8, 10 - 11

14.4.2019 - 6. pôstna nedeľa - Kvetná
Introit: Ž 73, 23 - 24; Pašie na Kvetnú nedeľu; kázeň: J 13, 21

18.4.2019 - Zelený štvrtok
Introit: Ž 67, 2; Ep: Ž 111, 1 - 10; kázeň: J 13, 12 - 15

19.4.2019 - Veľký piatok
Introit: F 2, 8 - 11; Pašie na Veľký piatok; kázeň: Iz 13, 7


Najbližšie podujatia:

 • 19.04 2019 o 11:30 Pašiové Služby Božie na Veľký piatok v Sasinkove
 • 21.04 2019 o 08:30 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Sasinkove
 • 21.04 2019 o 10:00 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Hlohovci
 • 21.04 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 21.04 2019 o 11:30 Slávnostné Služby Božie na nedeľu Vzkriesenia v Pastuchove s VP
 • 22.04 2019 o 08:30 Služby Božie na Veľkonočný pondelok v Pastuchove
 • 22.04 2019 o 10:00 Služby Božie na Veľkonočný pondelok v Hlohovci s VP
 • 22.04 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 22.04 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 26.04 2019 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 28.04 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 28.04 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 30.04 2019 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 05.05 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 05.05 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove