CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Liturgické texty v roku 2019


JANUÁR:

1.1.2019 - Nový rok
Introit: Iz 9, 5; Ep:Ž 8, 2 - 10; Ev: L 4, 16 - 21; kázeň: J 1, 1

6.1.2019 - Zjavenie Krista Pána mudrcom
Introit: Ž 72, 1; Ep: Ž 72, 1 - 3. 10 - 13. 19; Ev: Mt 2, 1 - 12; kázeň: Mt 2, 9. 11

13.1.2019 - 1. nedeľa po Zjavení
Introit: Pr 8, 22 - 23; Ep: Iz 42, 1 - 4; Ev: L 3, 15 - 17. 21. 22; kázeň: L 3, 15

20.1.2019 - 2. nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 66, 1 - 2; Ep: Jer 17, 12 - 14; Ev: J 5, 31 - 36; kázeň: Mt 8, 23 - 27

27.1.2019 - 3. nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 97, 7 - 8; Ep: Am 3, 1 - 8; Ev: Mt 8, 5 - 13; kázeň: R 12, 9 - 17

FEBRUÁR:

3.2.2019 - 4. nedeľa po Zjavení
Introit: Ž 19, 8; Ep: 4M 11, 24 - 30; Ev: Mk 9, 38 - 41; kázeň: Mk 9, 39

10.2.2019 - Posledná nedeľa po Zjavení - výročný zborový konvent
Introit: Ž 119, 105; Ev: Mt 17, 1 - 9; kázeň: 1 Tes 5, 17

17.2.2019 - Nedeľa Deviatnik
Introit: Ž 18, 2 - 3; Ep: Jer 9, 22 - 23; Ev: Mt 19, 16 - 24; kázeň: J 8, 31 - 32

24.2.2019 - Nedeľa po Deviatniku
Introit: Ž 44, 24 - 26; Ep: Jon 3, 1 - 10; Ev: L 8, 4 - 15; kázeň: 1 J 1, 1 - 4

MAREC:

3.3.2019  - Predpôstna nedeľa
Introit: Ž 31, 3 - 4; Ep: 1 K 13, 1 - 13; Ev: Mt 6, 24 - 34; kázeň: Mt 6, 31 - 34

10.3.2019 - 1. pôstna nedeľa
Introit: Ž 91, 15 - 16; Ep: Iz 58, 1 - 12; Ev: Mt 16, 21 - 23; kázeň: Iz 58, 6

17.3.2019 - 2. pôstna nedeľa
Introit: Ž 25, 6; Ep: Ef 5, 1 - 10; Ev: Mk 9, 14 - 29; kázeň: Ef 5, 1 - 2, 8 - 10

24.3.2019 - 3. pôstna nedeľa
Introit: Ž 25, 15 - 16; Ep: Ž 25, 8 - 15; Ev: L 11, 14 - 28; kázeň:

31.3.2019 - 4. pôstna nedeľa
Introit:Iz 66, 10 - 11; Ep: Am 8, 11 - 12; Ev: L 18, 9 - 14; kázeň: L 18, 10. 14

APRÍL:

7.4.2019 - 5. pôstna nedeľa - Smrtná
Introit: Ž 43, 1 - 3; Pašie na Smrtnú nedeľu; kázeň: J 8, 10 - 11

14.4.2019 - 6. pôstna nedeľa - Kvetná
Introit: Ž 73, 23 - 24; Pašie na Kvetnú nedeľu; kázeň: J 13, 21

18.4.2019 - Zelený štvrtok
Introit: Ž 67, 2; Ep: Ž 111, 1 - 10; kázeň: J 13, 12 - 15

19.4.2019 - Veľký piatok
Introit: F 2, 8 - 11; Pašie na Veľký piatok; kázeň: Iz 13, 7

21.4.2019 - Nedeľa Vzkriesenia
Introit: Ž 8, 5 - 7; Ep: Ž 118, 14 - 24; Ev: Mk 16, 1 - 8; kázeň: J 20, 16 - 18

28.4.2019 - 1. nedeľa po Veľkej noci
Introit: 1 Pt 2, 2; Ep: 1 Pt 1, 3 - 9; Ev: J 20, 24 - 29; kázeň: Mk 16, 11. L 24, 31

MÁJ:

5.5.2019 - 2. nedeľa po Veľkej noci
Introit: Ž 33, 5 - 6; Ep: Sk 4, 32 - 37; Ev: J 10, 11 - 16; kázeň: Sk 4, 32

12.5.2019 - 3. nedeľa po Veľkej noci
Introit: Ž 66, 1 - 3; Ep: Oz 2, 18 - 23; Ev: J 6, 60 - 69; kázeň: J 6, 68 - 69

19.5.2019 - 4. nedeľa po Veľkej noci - nedeľa Diakonie
Introit: Ž 98, 1 - 2; Ep: Jer 17, 5 - 8; Ev: J 15, 10 - 17; kázeň: Prís 16, 31

26.5.2019 - 5. nedeľa po Veľkej noci
Introit: J 16, 24; Ep: Dan 6, 7 - 11; Ev: J 13, 31 - 38; kázeň: J 13, 34 - 35

30.5.2019 - Vstúpenie Krista Pána na nebo
Introit:Ž 68, 19; Ep: Ž 47, 2 - 10; kázeň: Mk 16, 14 - 20

JÚN:

2.6.2019 - Nedeľa po Vstúpení - slávnosť konfirmácie
Introit: Ž 27, 7; Ep: Ž 27, 1. 7 - 14; Ev: J 10, 11 - 16; kázeň:

9.6.2019 - Svätodušná nedeľa
Introit: Ž 68, 29 - 30; Ep: Ž 118, 24 - 29; Ev: J 14, 15 - 21; kázeň: J 8, 44

10.6.2019 - Svätodušný pondelok
Introit: Iz 32, 15 - 18; Ep: Ž 51, 12 - 21; kázeň: J 20, 19 - 23

16.6.2019 - Svätá Trojica
Introit: Zj 1, 8; Ep: Ž 145, 1 - 13; Ev: J 16, 12 - 15; kázeň: J 16, 15

23.6.2019 - 1. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 13, 6; Ep: 2 K 11, 21b - 30; Ev: L 16, 19 - 31; kázeň: 2 K 11, 18

30.6.2019 - 2. nedeľa po Sv. Trojici - apoštol Peter
Introit: Ž 18, 19 - 20; Ep: Ž 36, 6 - 11; Ev: L 19, 1 - 10; kázeň: Mk 8, 34 - 35

JÚL:

7.7.2019 - 3. nedeľa po Sv. Trojici - vierozvestci Slovanov - Konštantín Cyril a Metod
Introit: Ž 25, 17 - 18; Ep: Ž 33, 13 - 18; Ev: J 8, 31 - 32; kázeň:

14.7.2019 - 4. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 104, 33 - 35; Ep: Zach 7, 8 - 10; Ev: Mt 7, 1 - 5; kázeň:

21.7.2019 - 5. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 27, 7 - 9; Ep: 1 Tim 1, 12 - 17; Ev: Mk 3, 7 - 19; kázeň: Mk 3, 13 - 19

28.7.2019 - 6. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 6, 2 - 3; Ep: 1 Pt 1, 13 - 21; Ev: L 9, 51 - 62; kázeň: Iz 1, 16

AUGUST:

4.8.2019 - 7. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 47, 2 - 3; Ep: 2 M 34, 27 - 35; Ev: L 14, 15 - 33; kázeň: L 14, 26 - 27

11.8.2019 - 8. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 48, 10 - 11; Ep: Mich 3, 5 - 8; Ev: Mt 7, 22 - 29; kázeň:

18.8.2019 - 9. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 54, 6 - 9; Ep: Am 8, 4 - 6; Ev: Mt 25, 14 - 30; kázeň:

25.8.2019 - 10. nedeľa po Sv. Trojici - nedeľa pokánia
Introit: Iz 65, 1 - 2; Ep: Ž 74, 1 - 3. 8 - 12; Ev: Mt 11, 20 - 24; kázeň: Mt 6, 12

SEPTEMBER:

1.9.2019 - 11. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 33, 3 - 4; Ep: R 7, 14 - 25; Ev: Mt 21, 28 - 31; kázeň:

8.9.2019 - 12. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 70, 2; Ep: 2 K 3, 4 - 11; Ev: Mk 7, 31 - 37; kázeň: L 10, 25 - 28

15.9.2019 - 13. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: Ž 86, 3 - 4; Ep: F 4, 11 - 13; Ev: Mk 12, 41 - 44; kázeň: Mk 12, 28 - 34

22.9.2019 - 14. nedeľa po Sv. Trojici - mimoriadny zborový konvent
Introit: - ; Ev: L 17, 11 - 19; kázeň: L 17, 15 - 19

29.9.2019 - 15. nedeľa po Sv. Trojici
Introit: - ; Ep: 1 Kr 17, 7 - 16; Ev: Mt 20, 1 - 16; kázeň: Mt 20, 8


Najbližšie podujatia:

 • 24.11 2019 o 08:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s pamiatkou posvätenia kostola a s posedením pri čaji a káve po SB
 • 24.11 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 24.11 2019 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 24.11 2019 o 10:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 24.11 2019 o 10:30 Služby Božie na 23. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
 • 30.11 2019 o 09:00 Deti deťom, deti seniorom - vianočné pečenie a tvorenie v KD v Pastuchove
 • 01.12 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 01.12 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 01.12 2019 o 15:00 Adventný koncert zb. spevokolu Ratolesť v kostole v Pastuchove
 • 03.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 04.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 05.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 06.12 2019 o 18:00 Adventný koncert žiakov ZUŠ v kostole v Hlohovci
 • 08.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci