CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Aktualizované na stránke...

Aktualizácie od 5.6.2019
 • v sekcii "Zo života zboru": v archíve oznamov marec 2019, obálka Nových smerovatiek 1/2019, príhovorné modlitby pri 30. výročí úmrtia ThDr. Jána Hanu, čo sme prežili, pastiersky list k Svätodušným sviatkom 2019, príhovor zborovej dozorkyne ku konfirmandom 2019
 • v sekcii "Kto sme": Symbolické knihy ECAV, 95 výpovedí Dr. Martina Luthera
 • v sekcii "Spoločenstvá": detský tábor 2019
 • v sekcii "OZ ThDr. Jána Hanu": prihláška do OZJH

Najbližšie podujatia:

 • 16.06 2019 o 08:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Pastuchove
 • 16.06 2019 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 16.06 2019 o 10:00 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Hlohovci s DB
 • 16.06 2019 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 16.06 2019 o 11:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Sasinkove s DB
 • 23.06 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 23.06 2019 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove