CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Aktualizované na stránke...

Aktualizácie od 13.8.2019
 • v sekcii "Zo života zboru": v archíve oznamov marec 2019, obálka Nových smerovatiek 1/2019, čo sme prežili
 • v sekcii "Kto sme": Symbolické knihy ECAV, 95 výpovedí Dr. Martina Luthera
 • v sekcii "OZ ThDr. Jána Hanu": prihláška do OZJH

Najbližšie podujatia:

 • 18.08 2019 o 08:30 Levítske Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 18.08 2019 o 08:30 Levítske Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 18.08 2019 o 14:00 Služby Božie na 9. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 25.08 2019 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 25.08 2019 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 25.08 2019 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 08.09 2019 o 10:00 Zborový deň v Sasinkove
 • 14.09 2019 o 10:00 Stretnutie rodákov v Tekolďanoch
 • 03.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove
 • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc