CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Adventné večierne v roku 2019


I počas tohtoročného Adventu sa chceme stretávať na adventných večerných Službách Božích (VSB) vo všetkých kostoloch nášho Cirkevného zboru. Budeme sa spolu zamýšľať nad úvahami o svetle, ktoré prišlo na svet...

Adventné večerné Služby Božie budú bývať počas  týždňa vždy o 16:00 podľa nasledovného rozpisu:

1. adventný týždeň

 • utorok, 3.12.2019 Hlohovec
 • streda, 4.12.2019 Pastuchov
 • štvrtok, 5.12.2019 Sasinkovo

2. adventný týždeň

 • utorok, 10.12.2019 Hlohovec
 • streda, 11.12.2019 Pastuchov
 • štvrtok, 12.12.2019 Sasinkovo

3. adventný týždeň

 • utorok, 17.12.2019 Hlohovec
 • streda, 18.12.2019 Pastuchov
 • štvrtok, 19.12.2019 Sasinkovo

Najbližšie podujatia:

 • 13.12 2019 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 15.12 2019 o 08:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Sasinkove s DB
 • 15.12 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 15.12 2019 o 10:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Hlohovci s VP
 • 15.12 2019 o 10:30 Služby Božie na 3. adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 17.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 18.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 18.12 2019 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
 • 19.12 2019 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 25.12 2019 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 25.12 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 19.01 2020 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 19.01 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove