CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:

„Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. (Joel 2, 12 - 13)

Najbližšie podujatia:

  • 30.09 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 01.10 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 02.10 2022 o 08:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 02.10 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 16. nedeľu po Svätej Trojici: ...
  • 02.10 2022 o 10:00 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 02.10 2022 o 11:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
  • 02.10 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 09.10 2022 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci