CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Najbližšie podujatia:

  • 05.12 2021 o 08:30 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na 2. adventnú nedeľu
  • 05.12 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 2. adventnú nedeľu: konfiteor 1, 15, 4, 5, A 9
  • 05.12 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 06.12 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 07.12 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 08.12 2021 o 16:00 Bude pridaná nahrávka domácej pobožnosti na k večierni v 2. adventnom týždni
  • 09.12 2021 o 17:00 Onlajn stretnutie konfirmandov
  • 16.12 2021 o 16:00 Bude pridaná nahrávka 3. biblickej hodiny (nielen pre ženy)