CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Najbližšie podujatia:

  • 06.04 2024 o 09:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
  • 07.04 2024 o 08:30 Služby Božie na 1. nedeľu po VN v Sasinkove
  • 07.04 2024 o 10:00 Služby Božie na 1. nedeľu po VN v Pastuchove
  • 07.04 2024 o 11:30 Služby Božie na 1. nedeľu po VN v Hlohovci
  • 08.04 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 09.04 2024 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove
  • 10.04 2024 o 17:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
  • 11.04 2024 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove