CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Najbližšie podujatia:

 • 18.01 2022 o 18:00 Ekumenický večer modlitieb za jednotu kresťanov v Evanjelickom kostole v Hlohovci
 • 19.01 2022 o 00:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 20.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 20.01 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
 • 20.01 2022 o 18:00 Ekumenický večer modlitieb za jednotu kresťanov v kostole Sv. Ducha (špitáliku) v Hlohovci
 • 21.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 23.01 2022 o 08:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Sasinkove
 • 23.01 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 2. nedeľu po Zjavení: ...
 • 23.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Hlohovci
 • 23.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 3. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
 • 30.01 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
 • 11.02 2022 o 16:00 Bude pridaná nahrávka 4. biblickej hodiny (nielen pre ženy)