CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Najbližšie podujatia:

  • 10.06 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 16.06 2024 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 3. nedeľu po Svätej Trojici - slávnosť konfirmácie: ...
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
  • 23.06 2024 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 23.06 2024 o 10:00 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 23.06 2024 o 11:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci