CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„- (-)

Najbližšie podujatia:

 • 30.01 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 31.01 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen pre ženy) v Pastuchove
 • 01.02 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen pre ženy) v Hlohovci
 • 02.02 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove
 • 03.02 2023 o 17:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" na bowlingu
 • 05.02 2023 o 08:30 Služby Božie na nedeľu Deviatnik v Sasinkove
 • 05.02 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na poslednú nedeľu Deviatnik: ...
 • 05.02 2023 o 10:00 Služby Božie na nedeľu Deviatnik v Pastuchove
 • 05.02 2023 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 05.02 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 05.02 2023 o 11:30 Služby Božie na nedeľu Deviatnik v Hlohovci
 • 08.02 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
 • 10.02 2023 o 17:00 Zasadnutie hospodárskeho výboru na fare v Hlohovci
 • 10.02 2023 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 12.02 2023 o 10:00 Výročný konvent za kalendárny rok 2022 v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci
 • 19.02 2023 o 08:30 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Sasinkove
 • 19.02 2023 o 10:00 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Pastuchove
 • 19.02 2023 o 11:30 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Hlohovci